Project Description

Bertaş Bazalt; Star Rafinerisi Cofot Projesi ana yüklenici müteahidi ES GROUP alt taşeronu ve tedarikçisi olarak Cofot Projesinin dolgu işlerini yapmaktadır.

Star Rafinerisi Cofot 4 adet depolama tankları altyapı dolgu işleri kapsamında yapılan ve devam etmekte olan işlerimiz şu şekilde sıralanmaktadır.
– Proje dolgusu işleri için ocağımızda 0-70mm kırılmış taş üretilmesi ve proje alanına nakliyesi
– Proje dolgusu işleri için ocağımızda 0-50mm taş üretilmesi ve proje alanına nakliyesi
– Proje dolgusu işleri için ocağımızda 0-5mm taş tozu üretilmesi ve proje alanına nakliyesi
– Proje dolgusu işleri için ocağımızda 30-60mm taş üretilmesi ve proje alanına nakliyesi