Project Description

Bertaş Bazalt; İskele 3 Projesi ana yüklenici müteahidi ES GROUP alt taşeronu ve tedarikçisi olarak İskele 3 Projesinin dolgu işlerini yapmaktadır.

Petkim Limanı İskele 3 Rıhtım Güçlendirme kapsamında yapılan ve devam etmekte olan işlerimiz özetle şu şekilde sıralanmaktadır.
– Proje dolgusu işleri için ocağımızda 0-70mm kırılmış taş üretilmesi ve proje alanına nakliyesi
– Proje dolgusu işleri için ocağımızda 0-50mm kırılmış taş üretilmesi ve proje alanına nakliyesi
– Proje dolgusu işleri için ocağımızda 0-5mm taş tozu üretilmesi ve proje alnına nakliyesi
– Proje dolgusu işleri için ocağımızda 5-15mm kırılmış taş üretilmesi ve proje alanına nakliyesi