Project Description

Filoğlu Endüstriyel İnşaat; Star Rafinerisi ana yüklenici müteahidi ES GROUP alt taşeronu ve tedarikçisi olarak SPE projesinin dolgu işlerini yapmaktadır.
Spe projesi kapsamında yapılan işlerimiz özetle şu şekilde sıralanmıştır.
Gabyon duvarı dolgusu işleri için ocağımızda 0-60 mm kırılmış taş üretilmesi ve proje alanına nakliyesi. -Tank temelleri dolgusu işleri için ocağımızda 0-60 mm kırılmış taş üretilmesi ve proje alanına nakliyesi -Tank temelleri dolgusu işleri için ocağımızda 0-5 mm yataklama kumu üretilmesi ve proje alanına nakliyesi.